Referents pedagògics

Les mares de dia de l’Associació Llars de Criança es basen en diferents referents pedagògics pròxims a l’educació viva i la criança natural, per tal de desenvolupar la seva tasca d’acompanyament des d’una mirada especialment respectuosa cap a les necessitats vitals dels infants.

A tall d’exemple podem destacar:

 • Pestalozzi
 • Montessori
 • Loris Malaguzzi (Reggio Emilia)
 • Emmi Pikler (Lòczy)
 • Waldorf
 • Rebeca Wild y Mauricio
 • Germanes Agazzi
 • Elinor Goldschmied

Algunes característiques a destacar, que comparteixen aquestes pedagogies:

– Es centren en les necessitats i interessos de l’infant, respectant les seves etapes evolutives.

– Consideren imprescindible l’activitat autònoma del nen que sorgeix de la pròpia espontaneïtat així com de la seva curiositat natural.

Els principis metodològics en els quals es basen:

 • La individualització: l’educació s’adapta a les característiques individuals dels infants.
 • La socialització: educar es viure i preparar-se per la vida , integrar-se i adaptar-se de manera social.
 • La globalització i l’aprenentatge significatiu: és imprescindible tenir present la globalitat, on els nens aprenen, no com una suma de coneixements, sinó que són capaços d’establir relacions entre els coneixements previs i el material concret de què disposen. Aprenen des de l’experiència amb materials concrets, no des de la memòria.
 • La importància de l’experimentació i la manipulació a través d’un acompanyament respectuós.
 • La importància de l’educació emocional.

 

 

 

Anuncios