Quota i horaris

Les quotes i els horaris variaran segons les necessitats de les famílies.

Aquest és un projecte que vol arribar a totes les famílies de La Cerdanya que necessitem una alternativa a l ‘atenció tradicional que ofereixen les escoles bressol, i per tant intentarem arribar a acords i donat el cas seria possible pagar una part de la quota amb intercanvi.

 

Anuncios